بنابر پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان تهران، از عصر چهارشنبه تا جمعه شب (۱۲ تا ۱۴ آبان ماه) مردم استان تهران شاهد کاهش محسوس دما به‌طور میانگین بین ۸ تا ۱۲ درجه سلسیوس خواهند بود.