صبح دیروز دیوار یک مدرسه در علی‌آبادکتول ریزش کرد و تعدادی مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش ایسنا،‌ ربیع‌الله افشانی، سرپرست جمعیت هلال‌احمر علی‌آباد کتول در این زمینه گفت: در این حادثه از ۱۴ نفر مصدوم، ۱۰ نفر کلاس اولی بودند. همچنین ۳ مربی مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

دادستان علی آبادکتول نیز با اشاره به بازداشت ۲ نفر در رابطه با ریزش دیوار مدرسه گفت: پرونده رسیدگی به حادثه ریزش ساختمان یک مدرسه در شعبه اول بازپرسی دادسرای علی‌آباد تشکیل شد و همه عوامل درگیر در این حادثه به دادسرا احضار شدند.

بر‌اساس این گزارش، مالک زمین مجاور مدرسه که مشغول گودبرداری بود و مسئول مربوط به پلیس ساختمان شهرداری علی آباد کتول هم بازداشت شدند.