استاندار تهران از احتمال تغییر در ساعت اجرای طرح ترافیک پایتخت در صورت کاهش نگرانی‌ها از شیوع کرونا خبر داد.

به گزارش اعتمادآنلاین، محسن منصوری در مورد تغییر طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا و بازگشت به ساعت قبل گفت:‌ موضوع طرح ترافیک صرفاً تابع آلودگی هوا نیست و مؤلفه‌های دیگری ازجمله کرونا هم در آن دخیل است. تغییر در ساعت این طرح نیز در پی تغییر ساعات کاری و ملاحظات دیگر اعمال‌شده بود.

او ادامه داد: اخیراً نیز در این مورد در ستاد ملی مقابله با کرونا بحث شد؛ اما تصمیمی گرفته نشد و باید دید که در آینده چه تصمیمی در مورد آن اتخاذ خواهد شد.