رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی پایتخت از ارائه سه پیشنهاد به ستاد کرونا برای حل این معضل خبر داد که لغو منع تردد شبانه یکی از آن‌هاست.

به گزارش ایلنا، سردار محمدحسین حمیدی گفت: هنوز مراکز آموزشی ما به‌طور کامل بازگشایی نشده و برف و باران‌های نیمه دوم سال نیز شروع به بارش نکرده که وضع ترافیک این است، درواقع این ترافیک شرایط عادی نیمه دوم سال است، ازاین‌رو باید در مورد آن اقدامات اساسی با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول انجام شود.

لغو منع تردد شبانه، اصلاح ساعات کاری و اصلاح ساعت طرح ترافیک سه پیشنهاد پلیس به ستاد کرونای تهران است.