مدیرعامل شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران گفت: در ۱۴ نقطه ورودی حریم شهر تهران، دوربین‌های نظارتی هوشمند «متحرک ۳۶۰ درجه و دوربین ثابت» باهدف رصد محدوده و گلوگاه‌های حریم با همکاری سازمان فناوری ارتباطات شهرداری تهران نصب خواهد شد. به گزارش ایلنا، سید امیر فتاحیان افزود: این دوربین‌ها در گلوگاه‌های اصلی حریم مناطق یک، ۲، ۴، ۵، ۱۳ و ۲۲ شهرداری تهران نصب خواهد شد. طبق نیاز و متناسب با جغرافیای محیطی منطقه، بین یک تا ۳ دوربین در هر نقطه از حریم تعبیه می‌شود. دوربین‌ها دارای قابلیت دید در شب، تشخیص چهره، پلاک‌خوانی و ثبت پلاک خودرویی هستند.