رئیس دادگستری اصفهان در مورد متهم پرونده‌ای که در اصفهان با استفاده از سلاح ساچمه‌ای به سه خانم تیراندازی کرده بود،‌ گفت: تیرانداز به‌سرعت بازداشت شده و در تحقیقات صورت گرفته اعتیاد این فرد به مواد مخدر صنعتی تأیید شد. به گزارش فارس، محمدرضا حبیبی در واکنش به انتشار گزارشی در روزنامه شرق با عنوان «شلیک به زنان در خیابان‌های اصفهان، اطلاعات منتشرشده را نادقیق دانست و ضمن تکذیب صدمه به پنج نفر در این ماجرا، اظهار کرد: واقعیت موضوع و پرونده به‌نحوی‌که منتشرشده نبوده است.