مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به ادعای استفاده از تریاک در مرغ گفت: به مرغ‌ها نیز تریاک داده نمی‌شود. تنها آنتی‌بیوتیک داده می‌شود که مریض نشوند.  به گزارش ایلنا، حسین عزیزی با اشاره به مسئله استفاده از تریاک در مرغ که توسط یکی از مسئولان ادعا شده بود، گفت: این مسئله را مدیر مرکز سلامتی وزارت کشاورزی گفت اما مدیر فعلی تکذیب کرد و گفت چنین چیزی نیست. طبق بررسی ما اثری از این قضیه نبود. فکر می‌کنم این موضوع بیشتر جنبه شایعه دارد.