رئیس شورای شهر تهران از وضعیت نابه سامان تأمین آب در تهران خبر داد. مهدی چمران بابیان اینکه می‌دانیم وضع ما در تهران ازنظر تأمین آب خوب نیست و شرایط نامناسبی داریم، گفت: انتظار داشتیم ساماندهی فاضلاب تهران در ۱۰ سال تمام شود اما الآن ده سال گذشته و هنوز مسئله فاضلاب تهران به اتمام نرسیده و باید تلاش کنیم تا حل شود. برای آب نیز بسیار تلاش شد به‌ویژه انتقال سد ماملو به تهران انجام و ریلی که دور تهران بود تا مسئله آب را متعادل کند به اتمام رسیده است.