نایب رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران گفت: آرادکوه حدود ۵۰ سال پیش و پیرو مطالعات برای دفن پسماند انتخاب شده است.  به گزارش ایلنا، مهدی بابایی افزود: در این محل نفوذپذیری خاک بسیار پایین و شورآباد است و امکان رویش درختان و گیاهان اغلب به دلیل شوری بالای خاک وجود ندارد و ازاین‌رو انتقال محلِ دفن پسماند از آرادکوه منتفی است.