سخنگوی شورای شهر تهران از بررسی نام‌گذاری خیابانی در پایتخت به نام علی لندی پسر ۱۵ ساله فداکار ایذه‌ای خبر داد. به گزارش فارس، علیرضا نادعلی اظهار کرد: در تهران باید خیابان‌هایی به نام افرادی که ایثارگر و فداکار بوده و در سایر استان‌ها و شهرستان‌های این مرزوبوم اقدامات انسان‌دوستانِ انجام داده‌اند، داشته باشیم.