معاون رئیس‌ جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: با ابلاغ بخشنامه جدید از سوی وزارت آموزش‌وپرورش و رفع ابهام از مسئله تحویل کارنامه، تفاوتی بین پدر و مادر در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان وجود ندارد. به گزارش اعتمادآنلاین، انسیه خزعلی گفت: در هفته‌های گذشته، مواردی پیرامون عدم تحویل کارنامه به برخی مادران و اظهار شکایت و نارضایتی از مدارسی که از دادن کارنامه به مادران دانش آموزان امتناع می‌کنند، به دست ما رسید. او افزود: پس از بررسی مشخص شد که در روزهای آخر دولت دوازدهم آیین‌نامه‌ای مصوب شده که در یکی از تبصره‌های آن ذکرشده، کارنامه به ولی یا سرپرست قانونی داده می‌شود و در ادامه هم هیچ قیدی مبنی بر شرایط خاصی که پدر و مادر از یکدیگر جداشده باشد، آورده نشده بود و این امر موجب ابهام شده بود.