معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش ‌وپرورش از تحصیل بیش از نیم میلیون دانش‌آموز افغانستانی در مدارس ایران در سال تحصیلی گذشته، خبر داد. به گزارش میزان، علیرضا کمرئی گفت: وزارت آموزش‌وپرورش توجه ویژه‌ای به ساخت مدارس برای اتباع افغانستانی دارد و در این زمینه رویکردی سرعتی داشته است. او افزود: در ارائه فرصت‌های یادگیری به دانش آموزان افغانستانی بسیار خوب عمل کرده‌ایم و آن‌ها در کنار دانش آموزان ایرانی با یک نگاه واحد، رشد و پرورش پیداکرده‌اند.