در پی حرف و حدیث‌ها در خصوص ممنوعیت تحویل کارنامه به مادر دانش‌آموزان از سوی مدرسه، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت که این مشکل برطرف شده است. محمدحسین کفراشی به ایلنا گفت: روز شنبه سوم مهر ماه طی یک بخشنامه مدارس سراسر کشور اعلام کردیم؛ پدر و مادر هر دو هیچ مشکلی برای گرفتن پرونده تحصیلی و کارنامه فرزند خود از مدرسه ندارند.