مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: توفان گرد و خاک و شن با سرعت ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت دیروز دوشنبه زابل را درنوردید و دید افقی را آنقدر کاهش داد که تنها اجسام با فاصله ۳۰۰ متر در فرودگاه شهر قابل رویت بود. محسن حیدری به ایرنا گفت: از ابتدای سال هشت توفان گردوخاک و شن در زابل روی داده که توفان شن روز ۱۸ شهریور با سرعت ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت بوده است. وزش بادهای منطقه‌ای ۱۲۰ روزه همه ساله از اردیبهشت تا مهر در نوار شرقی ایران و غرب افغانستان و پاکستان جریان دارد که بیابانزایی و افزایش چشمه‌های تولید گردوغبار در منطقه، سبب افزایش وقوع و شدت وقوع پدیده‌های خاکدار شده است.