سازمان حفاظت از محیط‌زیست از معرفی فرد متخلف در تغییر کاربری و تخریب اراضی جنگلی منطقه حفاظت‌شده سرولات و جواهر دشت شهرستان رودسر به مراجع قضایی خبر داد. به گزارش ایلنا، علی محمدپور، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان رودسر گفت: پیرو گزارش مردمی مبنی بر احداث جاده باغی غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی مسیر احداثی جاده در منطقه حفاظت‌شده سرولات و جواهر دشت رودسر، مأمورین یگان حفاظت محیط‌زیست با اخذ دستور قضایی نسبت به توقف عملیات تخریب، جاده‌سازی و تغییر کاربری زمین به مساحت حدود ۶۰۰۰مترمربع اقدام کردند.