رییس اورژانس کشور از ٢٠ هزار تماس روزانه با اورژانس خبر داد و گفت: از این تعداد تماس ١٠درصد مزاحمان تلفنی هستند. پیمان صابریان به ایسنا گفت: از تعداد کل تماس‌ها حدود ٣٠ تا ۵٠ درصد مرتبط با ویروس کرونا است و حدود ۵هزار تماس منجر به انجام مأموریت و حدود ٨٠٠ تا ٩٠٠ مأموریت هم موجب انتقال افراد به بیمارستان می‌شود.