رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: در صورت بازگشایی حضوری مدارس توصیه می‌کنیم وزارت آموزش‌وپرورش برای هر مدرسه یک الی دو روانشناس و مشاور قرار دهد چراکه دانش آموزان ۱.۵ سال تحت‌فشار روانی، اختلافات و فرسودگی زیادی در داخل خانواده بوده و تمام آن‌ها نیازمند غربالگری و آموزش روان‌شناختی هستند تا در صورت وجود نقص روانی بتوان سریعاً آن را برطرف کرد. به گزارش ایسنا، دکتر محمد حاتمی اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است دانش‌آموزانی که یک سال و نیم به دلیل پاندمی کووید ۱۹ در قرنطینه بوده‌اند نیاز به برنامه‌های ویژه‌ای برای کسب مهارت‌های ارتباطی وزندگی دارند. باید با سرعت بخشیدن به واکسیناسیون هرچه سریع‌تر مدارس بازشوند در غیر این صورت باید هزینه‌های بیشتری برای کنترل آسیب‌های اجتماعی بدهیم.