از سوی انجمن اولیا و مربیان، دستورالعمل «رویکردهای اساسی در بازگشایی مدارس به صورت تدریجی و آرام»، با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد. به گزارش ایسنا، نتایج تحقیقات، نشان داده که تعطیلی کامل مدارس و آموزش‌های مجازی، موجب دوری کودکان و نوجوانان از اجتماع همسالان شده و آسیب‌های جدی به دانش‌آموزان وارد می‌کند. لذا به منظور پیشگیری از این روند این دستورالعمل به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد. دیروز همچنین همچنین با اعلام شروع سال تحصیلی از سوم مهر، علیرضا کاظمی، سرپرست آموزش و پرورش از واکسیناسیون دانش‌آموزان علیه کرونا خبر داد. در این برنامه دانش‌آموزان پرخطر و دارای بیماری‌های خاص و زمینه‌ای در اولویت واکسیناسیون قرار دارند.