رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به ورود دروس آلمانی و فرانسوی در پایه هفتم اشاره کرد و گفت: اکنون اجرای آزمایشی تدریس این دو درس هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی در دستور کار قرارگرفته است. به گزارش ایسنا، حسن ملکی گفت: البته محدودیت‌هایی نیز پیش روی ماست. ازجمله این محدودیت‌ها می‌توان به پیش‌بینی معلمان مناسب اشاره کرد.