وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی «محمد هاشمی» را به‌عنوان سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد. با این حکم، او جایگزین «کیانوش جهانپور» شد که از سه سال پیش، این مسئولیت را در اختیار داشت. کیانوش جهانپور از سال ۹۷ تاکنون رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.