رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: سلامت و امنیت شهروندان منطقه ۲۰ به دلیل آسیب‌های اجتماعی، حضور معتادان، عبور کابل‌های فشارقوی و غیره به خطر افتاده است. به گزارش مهر، زهرا شمس احسان گفت: سلامت جسمانی ساکنین محله جوانمرد قصاب به دلیل عبور کابل‌های فشارقوی درخطر قرارگرفته و فرسودگی این محله و فقر خدمات اجتماعی در این منطقه و حضور معتادین در معابر موجب کاهش امنیت شده است.