مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه طب سنتی به‌هیچ‌وجه با واکسیناسیون کرونا مخالف نیست. به گزارش فارس، نفیسه حسینی یکتا اظهار کرد: یک‌چیزی که خیلی شنیده می‌شود مخالفت طب ایرانی با واکسن است که باید تأکید کنم به‌هیچ‌عنوان طب سنتی با واکسیناسیون مخالف نیست بلکه داعیه‌دار آن است و پوشش واکسیناسیون کمک‌کننده است.