سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت‌: تا واکسیناسیون دانشجویان و دانش‌آموزان تکمیل نشود نمی‌توان به آموزش حضوری اندیشید، چراکه موضوع سلامت جامعه باید در اولویت باشد.  به گزارش میزان، رضا حاجی پور بیان کرد: تا زمانی که دانش آموزان و دانشجویان نیز نتوانند از دو دز واکسیناسیون بهره‌مند شوند به‌شخصه معتقدم که امکان برگزاری آموزش حضوری وجود ندارد.