یک متخصص مجاری ادراری و تناسلی از ابتلای 30 تا 50 درصد جمعیت فعال جنسی ایران به زگیل تناسلی خبر داد. به گزارش رکنا شهریار ناطق گفت: زگیل تناسلی عامل ایجاد 90 درصد موارد سرطان دهانه رحم در خانم هاست؛ سرطانی که دومین سرطان رایج و نخستین سرطان کشنده در میان زنان محسوب می‌شود. مهمترین راه کنترل شیوع زگیل تناسلی در هر جامعه‌ای نیز واکسیناسیون عمومی افراد در برابر ابتلا به ویروس عامل ایجاد این بیماری است. این جراح و متخصص کلیه، مجاری ادراری و تناسلی با بیان اینکه احتمال 15 تا 20 درصدی انتقال زگیل تناسلی با هر بار رابطه جنسی وجود دارد گفت:  حتی اگر ضایعه آشکار زگیل تناسلی در افراد وجود نداشته باشد، بازهم ممکن است که آنها ناقل ویروس عامل بروز این بیماری باشند. همچنین در سطح جهان مشاهده شده است که 70 درصد خانم‌ها حداقل یک بار در طول عمر خود به زگیل تناسلی مبتلا می‌شوند.