اعضای شورای شهر تهران، نادعلی را به‌عنوان سخنگوی شورای ششم برای دو سال انتخاب کردند. به گزارش ایلنا، علیرضا نادعلی شهرستانکی تنها کاندیدای این سمت، با ۲۱ رأی موافق به‌عنوان سخنگوی شورای شهر تهران در دوره ششم انتخاب شد.