سید پرویز فتاح بنیاد مستضعفان گفت: بنیاد مستضعفان 50 میلیارد تومان کمک بلاعوض به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و 25 میلیارد تومان هم به خانواده معلولان تحت پوشش بهزیستی برای تامین تجهیزات و داروهای کرونا اختصاص داد.