علی صالحی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: محموله بزرگ مواد اولیه تولید سرم از بندر شهید رجایی بندرعباس با دستور ویژه قضایی و برای تأمین نیاز کشور ترخیص شد.  به گزارش باشگاه خبرنگاران، بر‌اساس آخرین اخبار روز جمعه، کامیون‌ها در حال بارگیری و انتقال این محموله به واحد‌های تولید سرم است.