مدیرکل آموزش ‌و پرورش خوزستان از افزایش تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در خوزستان خبر داد. به گزارش ایسنا، کوروش مودت اظهار کرد: با توجه به شرایط کرونایی قطعاً تعداد بازماندگان از تحصیل افزایش پیدا کرده‌اند و ما کار شناسایی را همراه با شرکای راهبردی مانند ثبت‌احوال، مدیرکل امور اجتماعی، معاونت سیاسی اجتماعی، بهزیستی و دیگر دستگاه‌ها انجام داده‌ایم و قرار شد اعتباراتی نیز از محل شرح وظایف دستگاه‌های دولتی و معاونت سیاسی استانداری برای این کار در نظر گرفته شود.