معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده از مکاتبه خود با رییس مجلس شورای اسلامی در مورد تبعات سیاست‌های محدودکننده عرصه فضای مجازی برای کسب و کار زنان تلاشگر و کارآفرین خبر داد. به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار در پیامی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد، نسبت به طرح صیانت از فضای مجازی واکنش نشان داد و نوشت: طی مکاتبه‌ای با ریاست مجلس مخاطرات جدی طرح صیانت از فضای مجازی‬ را برای هزاران کسب و کار مجازی و واقعی زنان تلاشگر و کار آفرین این سرزمین اعلام کردم.