پدر علم کویرشناسی ایران با اشاره به اینکه شهرهای ایران یکی پس از دیگری در حال خشک شدن هستند، گفت: تا ۵۰ سال آینده شهرهای تهران، کرج، ورامین و اطراف کاملا خشک شده و اهالی این شهرها برای بقا ناچار به مهاجرت می‌شوند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پرویز کردوانی افزود: اکنون که آب در حال تمام شدن است، با ۳ تکنولوژی دیگر می‌خواهند مردم را مدتی سرگرم کنند، این تکنولوژی‌ها شامل باروری ابرها، استخراج آب‌های ژرف با ۲۵۰۰ متر حفاری در دل زمین و انتقال آب دریاها به مراکز ایران است، که هیچکدام از این روش‌ها موثر نخواهند بود.