روابط عمومی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی، واحد فقه و احکام این پژوهشکده چند استفتا در مورد نگهداری سگ‌های آپارتمانی و سگ گردانی در اماکن عمومی از آیت‌الله مکارم شیرازی منتشر کرده است. آیت الله مکارم در پاسخ به این سوال که در صورتی که از جهت قانون سگ‌گردانی ممنوع نباشد، آیا شرعا پلیس می‌تواند به خاطر برقراری آسایش مردم، با کسانی که اقدام به این کار می‌کنند برخورد کند؟ پاسخ داد: «آری می‌توانند چنین کاری کنند». همچنین در پاسخ به این سوال که آیا وضع قوانین ممنوعیت نگهداری سگ‌های آپارتمانی و سگ‌گردانی که مانع از نفوذ فرهنگ غرب در جامعه اسلامی می‌شود، بر نمایندگان مجلس واجب است؟ نیز پاسخ داد: «لازم است چنین قوانینی تصویب کنند». او در پاسخ به این سوال که توجه به اینکه سگ‌های آپارتمانی مالیکت ندارند و خرید و فروش آن‌ها باطل است، آیا می‌توان در سگ‌هایی که متعلق به دیگری است بدون اجازه‌ی صاحبانشان تصرف کرد؟ گفته شد: «با توجه به اینکه ممکن است منشأ مفاسدی شود، ترک شود». همچنین در جواب این پرسش که آیا مصادره‌ی سگ‌های آپارتمانی، که همسایگان را اذیت می‌کنند توسط مأمورین یا هیئت مدیره‌ ساختمان جایز است؟ نیز پاسخ داد: «از طریق مراجع قانونی اشکالی ندارد».