مدیرعامل پیشین انجمن حمایت از حقوق کودکان در خصوص تفاوت شرایط کودکان زباله گرد تحت تکفل پیمان‌کار با دیگر کودکان زباله گرد بیان کرد: طبق مقرراتی که وجود دارد پیمان‌کاران مکلف هستند کودکان را وارد چرخه فعالیت‌های مربوط به تفکیک زباله نکنند. همچنین آن‌ها مکلف هستند اتباع بیگانه‌ای که فاقد مجوز کار هستند را هم وارد این چرخه نکنند. آن دسته از افرادی هم که برای مشارکت در این شغل واجد شرایط هستند و به کارگیری می‌شوند حتماً باید بیمه بشوند و از لباس و امکانات مناسب به ویژه امکانات ایمنی مناسب هم برخوردار باشند.

کودکان زباله گرد قراردادهای رسمی دارند!

به گزارش میزان، فرشید یزدانی ادامه داد: اما آن دسته از کودکان زباله گردی که در چرخه تفکیک زباله مشغول به کار هستند برای عموم جامعه در ساعت‌های صبحگاهی قابل مشاهده هستند که مثلاً در سطل‌های بزرگ زباله سطح شهر در حال زباله گردی و تفکیک زباله‌های‌ تر و خشک هستند. این دسته از کودکان زباله گرد طبق قرارداد کار می‌کنند و رسمی محسوب می‌شوند. اما آن دسته‌ای که به صورت مستقل سرگرم این کار هستند فعالیت‌هایشان از بعدازظهر شروع می‌شود. این دسته از زباله گرد‌ها که معمولاً از ساعت دو یا سه بعدازظهر کار را شروع می‌کنند بخش غیررسمی زباله گردان هستند که تابع هیچ ضابطه‌ای هم نیستند.

کودکان زباله گرد غیررسمی و آسیب‌پذیری بالا

یزدانی خاطرنشان کرد: این دسته از زباله گردان از امنیت شغلی برخوردار نیستند و آسیب‌پذیری این‌ها هم بسیار بیشتر خواهد بود. در این دسته دوم کودکانی که کمتر امکان مالکیت آن‌ها وجود دارد تعداد بیشتری را تشکیل می‌دهند. آسیب‌هایی که کودکان مربوط به این دسته دوم با آن روبرو می‌شوند بسیار فراتر از دسته اول است. چون در دسته اول به هر حال ضابطه‌هایی وجود دارد و حداقل‌هایی رعایت می‌شود. درواقع در این دسته اول یک حاشیه امنیت حداقلی برای کودکان وجود دارد.

 این فعال حقوق کودکان اظهار کرد: در دسته دوم هیچ‌گونه حاشیه امنیتی وجود ندارد. یعنی حتی به آن‌ها گفته می‌شود که زباله‌های کدام مناطق را باید بگردند. ولی این کودکان ممکن است دچار اشتباه بشوند و زباله‌های منطقه دیگری را هم بگردند. در چنین حالتی به شدت با آن‌ها برخورد‌های خشن اتفاق خواهد افتاد. گاه حتی مشاهده شده پیمانکاران این کودکان را می‌گیرند و در کیوسک‌هایی زندانی می‌کنند و بابت رها کردن این کودکان از اربابانی که با آن‌ها ارتباط دارند پول می‌گیرند.

این مواردی که من بیان می‌کنم خاطراتی است که خود این کودکان زباله گرد برای ما تعریف کرده‌اند. گاهی پیش آمده که یکی از این کودکان زباله گرد دچار اشتباه شده و از خیابانی که برایش تعیین شده به آن طرف خیابان رفته که زباله‌های آن طرف متعلق به پیمانکار دیگری بوده است. در چنین حالتی بدترین نوع برخورد با این کودک اتفاق می‌افتد. واقعیتی که وجود دارد ناامنی در این مجموعه برای کودکان بسیار بالاست.