مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران گفت: پوشش خدمات بیمه‌ای توان‌بخشی مربوط به افراد اوتیسم توسط سازمان بیمه سلامت و سایر سازمان‌های بیمه‌گر پایه آغاز شد. به گزارش ایرنا، سعیده صالح غفاری افزود: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده برای پوشش بیمه‌ای خدمات توان‌بخشی شامل کاردرمانی، گفتاردرمانی و رفتاردرمانی و حمایت‌های مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، این خدمات تحت پوشش بیمه قرارگرفته است. او ادامه داد: بیمه نیروهای مسلح نیز خدمات مربوطه را تحت پوشش قراردادند تا افراد تحت پوشش این بیمه نیز از این خدمات بهره‌مند شوند. مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران بیان کرد: مصوبه شورای عالی بیمه سلامت نیز در هفته اخیر توسط وزیر بهداشت به سازمان‌های بیمه‌گر که خدمات توان‌بخشی اوتیسم را تحت پوشش‌دارند، ابلاغ‌شده است. در این ابلاغیه بسته خدمتی تعریف و کدهای خدمتی نهایی و خلاصه شرح خدمات در سطوح یک، دو و سه طیف اختلال اوتیسم قیدشده است.