سردار حسین رحیمی،  رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: از رئیس اتحادیه مسئول بخش فروشندگانی که البسه نامتعارف و متضاد با فرهنگ ایرانی اسلامی می‌فروشند دعوت و از آن‌ها خواسته شده تا قوانین را رعایت کنند. اگر این عمل صورت نگیرد پلیس با متخلفان به صورت جدی و قاطع برخورد خواهد کرد.