در پی بالا رفتن آمار طلاق و کاهش ازدواج در شهرهای بزرگ، به نظر می‌رسد، در شهرهای کوچک کشور نیز آمار چندان رضایت‌بخش نیست. به گزارش ایسنا، بابک رضی‌منش، فرماندار اسکو به کاهش آمار ازدواج و افزایش طلاق در این شهرستان طی یک دهه اخیر اشاره کرد و گفت: متاسفانه آمار ازدواج در ۱۰ سال گذشته، ۱۵۱ درصد کاهش یافته و آمار طلاق هم در همین مدت ۲۴۵ درصد افزایش داشته است‌.