مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از کاهش ۵۸ سانتی‌متری تراز دریاچه ارومیه خبرداد. به گزارش ایسنا، رهبردین با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه افزود: تراز فعلی دریاچه ۱۲۷۱.۰۱ سانتی‌متر است که در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۷۱.۵۹ سانتی‌متر بود که نشان از کاهش ۵۸ سانتی‌متری تراز دریاچه دارد. او با اشاره به کاهش وسعت دریاچه تصریح کرد: دریاچه ارومیه در حال حاضر ۳۰۸۱ کیلومترمربع است که وسعت این دریاچه در مدت مشابه سال گذشته ۳۵۵۱ کیلومترمربع بود. رهبردین خاطرنشان کرد: دریاچه ارومیه ۳ میلیارد و ۸۹۰ میلیون مترمکعب آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۵ میلیارد و ۸۳۰ میلیون مترمکعب آب داشت، نشان می‌دهد حجم آب دریاچه یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون مترمکعب کاهش داشته است.