معاون ساماندهی امور جوانان گفت: یکی از آسیب‌های ازدواج سفید در ایران، سرنوشت فرزندان ناشی از این نوع روابط است که ناخودآگاه هم ممکن است به وجود بیاید. این کودکان چه سرنوشتی خواهند داشت؟ این کودکان بالاخره قرار است در آینده در مدرسه ثبت‌نام شوند و شناسنامه می‌خواهند.

محمد‌مهدی تندگویان به ایلنا گفت: ما باید فکری برای این موضوع کنیم. یکی از توصیه‌هایی که داریم اجباری شدن استفاده از مشاوره است. اما از آنجا که زیرساخت‌های انجام مشاوره اکنون در سطح روستاها و همه شهرستان‌ها وجود ندارد، نمی‌توان آن را اجباری کرد.