سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی گفت‌: مبنای آموزش در سال تحصیلی جدید بهترین شیوه آموزش، یعنی آموزش حضوری است . به گزارش میزان، احمد حیدری بیان کرد: ما مبنای خود را بر بهترین حالت آموزش یعنی حضوری گذاشتیم و درخواست‌هایی را برای وزارت بهداشت فرستادیم که درهمین مدت تابستان طبق سند ملی واکسیناسیون، دانشجویان و کادر آموزشی واکسینه شوند تا مهر آموزش حضوری داشته باشند.