در پی افزایش آلاینده ازن در هوای پایتخت، مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از ثبت نخستین روز ناسالم برای همه در روز جمعه (۱۸ تیرماه) خبرداد. محسن روشنی به ایسنا گفت: زمانی که باد با سرعت مناسبی نوزد، آلاینده‌ها تجمع می‌کنند. از جمله آلاینده‌هایی که در این شرایط در شهر حبس می‌شوند به ذرات معلق و گاز دی اکسید نیتروژن می‌توان اشاره کرد. گاز دی‌اکسید نیتروژن یکی از پیش‌سازهای ازن است. ازن نیز در صورت وجود برخی پیش‌سازها در هوا مانند دی‌اکسید نیتروژن و ترکیبات آلی فرار در کنار نورخورشید و گرما تولید می‌شود.