مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد با اشاره به سیاست ستاد اجرایی فرمان امام در زمینه افزایش فرزندآوری از راه‌اندازی باشگاه «مثبت ۳» خبر داد و افزود:  سیدعبدالله ارجائی به ایسنا گفت: در این طرح پس از تولد فرزند چهارم در خانواده، یک میلیون تومان هدیه به محض تولد فرزند به مادر، دو میلیون تومان سهام به فرزند، بیمه تکمیلی دو ساله مادر و کودک و ۱۰ میلیون تومان بسته معیشتی ارزاق از جمله شیرخشک، مواد غذایی و پوشک به انتخاب پدر اهداء می‌شود.