انتشار تصاویری از سگ هایی با پاها و پوزه های بسته و رها شده در بیابان دیروز دوباره اعتراض دوستداران حیوان را در پی داشت. در این تصاویر ادعا شده است که مأموران شهرداری سربندر در بندر امام خمینی، در اقدامی تاسفبار، دهان و دست و پای سگ‌ها را می‌بندند و آنها را در بیابان رها می‌کنند تا از تشنگی و گرسنگی بمیرند.  معترضان در شبکه های مجازی از دادستان و مسئولان دادگستری استان خوزستان خواسته‌اند تا جلوی این حیوان‌آزار گرفته و عاملان آن را دستگیر و مجازات کنند.