خشکسالی و کم آبی سبب خشک شدن زود هنگام تالاب آق گل شهرستان ملایر شده است. این در حالی است که خشک شدن تالاب در شرایط عادی اواخر تیرماه رخ می‌داد که امسال به علت کاهش بارندگی یک ماه زودتر این تالاب خشک شد. آبگیری تالاب آق گل ملایر نیز از سال ۹۶ شروع و با توجه به بارندگی های مناسب سال ۹۷ در این سال احیا شد و این تالاب تا پایان سال گذشته آب داشت. اما کاهش بارندگی و مشکلات موجود در مدیریت منابع آبی سطحی و زیرزمینی موجب شد که این تالاب حداکثر تا پایان خرداد آب داشته باشد و هم اینک به طور کامل خشک شده است.