نایب‌رئیس شورای شهر تهران از وزارت نیرو خواست تا دلایل قطعی برق در کشور و تهران را به‌صورت شفاف بیان کند. به گزارش ایسنا، سید ابراهیم امینی با اشاره به قطعی بی‌رویه برق طی روزهای اخیر گفت: جا دارد مراتب اعتراض خود را نسبت به قطعی مکرر و بی‌رویه برق در روزهای اخیر در سرتاسر کشور به‌ویژه پایتخت که منجر به بروز مشکلات متعدد و عدیده‌ای برای شهروندان گردیده، اعلام دارم. حداقل توقع بدیهی و به‌جای شهروندان از وزارت نیرو، بیان شفاف دلایل قطعی بی‌رویه برق با شهروندان و تلاش برای رفع مشکل قطعی برق در فصل تابستان گردد تا مردم کمتر متحمل ضرر گردند.