سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که قرار است موضوع جمع‌آوری معتادان زیر ۱۸ سال و افراد بالای ۶۵ سال مطرح شود. به گزارش ایسنا، فاطمه رضوان مدنی در خصوص جمع‌آوری کودکان و نوجوانان معتاد اظهار کرد: سازمان بهزیستی برنامه‌ای برای جمع‌آوری کودکان زیر ۱۸ سال ندارد، اما قرار است موضوع جمع‌آوری معتادان زیر ۱۸ سال و افراد بالای ۶۵ سال مطرح شود و به نتیجه برسند. او افزود: در حال حاضر سازمان بهزیستی معتادان زیر ۱۸ سال را درمان نمی‌کنند، این افراد در سیستم وزارت بهداشت درمان می‌شوند و درصورتی‌که به ما ارجاع شوند آن‌ها را در مراکز نگهداری می‌کنیم و اقدامات حمایتی سازمان را برای آن‌ها مطابق پروتکل‌ها انجام خواهیم داد.