مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران هشدار داده است: اگر مشترکان بد مصرف روند مصرف خود را اصلاح نکنند در مرداد ماه روزانه ۴ تا ۵ ساعت آب این مشترکین خانگی قطع خواهد شد. به گزارش تسنیم، محمدرضا بختیاری با بیان اینکه استان تهران به وضعیت نارنجی یعنی هشدار کم آبی رسیده است، گفت: هم اکنون برای ۱۷۰ هزار مشترک بدمصرف تهرانی که تا ۳۰ مترمکعب آب در ماه مصرف کرده‌اند یعنی (دوبرابر الگوی مصرف) هشدار قطعی آب صادر شده است که اگر روند مصرف خود را اصلاح نکنند در مرداد ماه روزانه ۴ تا ۵ ساعت آب این مشترکین خانگی قطع خواهد شد.