استاندار خوزستان گفت: روز گذشته بازدید هوایی از تالاب هورالعظیم و پنج حوضچه این تالاب داشتیم، حوضچه یک و پنج تالاب به دلیل سطح ارتفاعی که دارند به‌طور کامل آبگیری نمی‌شوند. به گزارش ایلنا، قاسم سلیمانی دشتکی اظهار کرد: در حال حاضر آب از مسیر کرخه رهاسازی شده و ۵۰ درصد آبگیری صورت گرفته است. حوضچه‌های ۲، سه و چهار بالای ۸۰ درصد آبگیری شدند. او افزود: طبق مصوبه ستاد سازگاری با کم‌آبی مقررشده بود ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب به هورالعظیم برسد تاکنون حدود ۵۰ میلیون مترمکعب رسیده و تا شهریورماه سال جاری تلاش می‌کنیم حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب‌رسانی انجام شود‌.