هزاران نفر از دوستداران محیط زیست با راه‌اندازی کارزاری از رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس و رئیس سازمان جنگل‌ها خواسته‌اند مانع ساخت تله‌کابین در جنگل ناهارخوران شوند. به گزارش خبرگزاری مهر پیشتر پروژه ساخت این تله‌کابین با مخالفت نهادهای محیط زیستی به تصمیم شورای عالی شهرسازی احاله شده بود که نهایت چند روز پیش مورد موافقت این شورا قرار گرفت. با تصویب ساخت این پروژه در شورای عالی شهرسازی فعالان محیط زیست با راه‌اندازی کارزاری که تا امروز بیش از 7 هزار نفر آن را امضا کرده‌اند خواستار توقف این طرح شده‌اند.