دو قاچاقچی پرندگان شکاری توسط محیط‌بانان استان اصفهان دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند. به گزارش برترین‌ها به نقل از کانال روزمرگی‌های یک محیط‌بان: «برای یک مشت دلار چشمان شاهین و بالابان درخطرانقراض را می‌دوزند تا برای تفریح به مردم کشورهای حوزه خلیج فارس بفروشند». دو قاچاقچی پرندگان شکاری توسط محیط بانان استان اصفهان دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند. جریمه هر فرد شاهین ٢٠٠میلیون تومان است. پرنده‌ها پس از تیمار در طبیعت رهاسازی شدند.