طرح ثبت‌نام بیماران دیابتی برای دریافت انسولین قلمی از طریق سامانه تا ۲۰ تیر ۱۴۰۰ تمدید شد. به گزارش فارس،‌ معاونت درمان وزارت بهداشت، در خصوص ثبت‌نام جهت دریافت داروی انسولین قلمی، اعلام کرد: در حال حاضر اطلاعات بیماران تحت پوشش سازمان بیمه سلامت در سامانه مدیریت بیماری‌های نادر بارگذاری و اطلاعات بالغ‌بر ۵۰ درصد از بیماران مصرف‌کننده انسولین قلمی پیش‌بینی‌شده در کشور ثبت‌شده است. با اقدامات صورت پذیرفته نیازی به مراجعه بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت به مراکز دیابت نیست و بیماران صرفاً با مراجعه به سامانه مدیریت بیماری‌های نادر

( https://rda.behdasht.gov.ir) می‌توانند از ثبت کد ملی و صحت اطلاعات درج‌شده خود اطمینان حاصل نمایند.