رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد: سرباز فراری‌ها نگران نباشند؛ دادسرای نظامی تخفیفات ویژه‌ای را برای بازگشت به خدمت سربازی افراد «خود معرف» در نظر گرفته است. به گزارش فارس غلامرضا رحیمی‌پور گفت: سربازان فراری نگران اضافه خدمت و مجازات‌های دیگر نباشند. افرادی که فرار کرده‌ و عذر موجه دارند هرچه زودتر با مستندات خود مراجعه کنند تا تعیین تکلیف شده و خدمت خود را به پایان برسانند.